VÄISTELEEKÖ JUMALA? 

Katoaako Jumalan olemassaolon välttämättömyys maailmankuvamme selkiytymisen myötä? Dosentti Kari Enqvistin tavoin jo antiikin kiinalaiset uskoivat näin. 1800-luvun alussa Auguste Comte veti omat johtopäätöksensä tieteen huimasta kehityksestä, joka selkeytti maailmankuvaa - näin syntyi teoria postivismista. Hän koki ihmiskunnan kehittyneen nyt ymmärryksessä tasolle, jolla se voi unohtaa tuonpuoleisen, ja metafysiikan lopullisesti. 

Rationaalisuus on Enqvistin johtotähti - mutta rationaalisuus edellyttää pysyvää herkkyyttä ja itsekritiikkiä. Galilein, Newtonin, Maxwellin ja Einsteinin, meille jäsentämä, yhä rationaalisempana avautuva kokonaiskuva humalluttaa. Suuret löydöt sokaisevat seuraavan sukupolven - harvemmin itse löytäjän. Näin kävi mm. newtonisoituneelle, Comten Ranskalle - ihmisjärjen ja aistiperäisyyden ylikorostuksen myötä. Ranska hävisi kilvan seuraavaan läpimurtoon, sähkömagneettisen ilmiön selvittämiseen, jonka tekivät britit; Faraday ja Maxwell. Galilein ja Newtonin tavoin myös he ihailivat luonnon mielekkyyttä - ja sitä, että juuri he saivat olla Jumalan välikappaleina. Einstein ei, insinöörinä, halunnut ensisijaisesti tutustua itse Suunnittelijaan, vaan paremminkin siihen, miten kaikki oli suunniteltu. 

Rationaalisuus ei ole yksiselitteistä. Miksi juuri monoteistit ovat tehneet nämä läpimurrot - eivät kiinalaiset! Platon arvioi kaikessa olevaisessa olevan palasen siitä, mistä se oli peräisin. Onko juuri omassa rationaalisuudessamme jotain sen todellisuuden ytimestä, jonka ymmärtämiseen vain me olemme kyenneet luotsaamaan ihmiskunnan! 

Voitokas ymmärryksemme on sidoksissa poikkeavaan minä- ja maailmankuvaamme - uskoon persoonallisesta Luojasta, myönsi ateisti, Kiinan tieteen historioitsija, Joseph Needham. Jean Paul Sartren mukaan: "Me kaikki olemme kristittyjä, tänäänkin. Radikaaleinkin epäusko on kristillistä ateismia. Se säilyttää kielteisestä voimastaan huolimatta ne johtavat ajatuskuviot, joiden juuret ovat löydettävissä kristillisyyden vuosisadoista, joiden perillisiä me joka tapauksessa olemme". 

Tämän hetken tieteen kehitykseen vaikuttavat myös aasialaiset - ja tämä piirre hämää ateistin. Thomas Kuhnin paradigma-teoriaa soveltaen, uskon luonnontieteiden etenevän tänään Galilein, Newtonin, Faradayn, Maxwellin ja Einsteinin avaamia näkökulmia hyödyntäen. Modernin erooppalaisen - ja ateistin - tavoin myös aasialaisten on ollut helppo tulla edistämään tätä ns. normaalitiedettä. 

Meidän tulisi nyt olla herkkiä. Usko mielekkäästi toimivaan Jumalaan on ollut tähän asti kehityksemme ehto - rationaalisuutemme kasvun ohessa. Keksinnölliset ja "rationaaliset" kiinalaiset olivat vuosisatoja ymmällä olevaisen edessä. He ovat ajatelleet, kuten Enqvist halunnee meidän kaikkien ajattelevan: "Jos Luoja on olemassa (ollen yksi näistä olennoista), hän ei ole voinut luoda olentojen kaikkeutta. Kaikki olennot ovat itsensä esineellistymiä. Ei ole mitään, mikä ei olisi itse itsensä luoma, eikä mikään riipu mistään toisesta. Luomisella ei ole herraa. Onko kukaan koskaan kuullut Taivaan puhuvan? .... laskematon määrä olentoja syntyy ja kasvaa; sanooko Taivas mitään?" 

Needham selventää: "Ei niin etteikö kiinalaisten luomakunnassa olisi ollut järjestystä, mutta se ei ollut heille järjellisen ja olevaisen persoonan valmistama", ja tulkitsee, "etteivät kiinalaiset uskoneet ihmisen voivan käsittää vajavuudessaan jumalallisia, aiemmin määrättyjä lakeja". 

Tieteemme perusta ei ole yksin helleenien viisaus tai protestanttinen rationaalisuus. Jo varhaisella keskiajalla juutalaiskristillinen maailmankuva valmisti tietä Galilein ja Newtonin 


läpimurroille. Mm. Aristoteleen teoria, jonka mukaan enkelit saivat aikaan tähtien liikkeen, murtui juuri Raamatun alkukertomukseen uskoen. Kirkkoisä Basilius ja filosofi Philoponos väittivät: "Vaikka taivaankappaleiden liikeradat ovatkin ympyröitä, älköön kukaan päätelkö tästä, että liikuttajat olisivat jumalaisia, ja etteikö näillä kappaleilla olisi kerran ollut alkua. Myös materia oli Jumalan luoma - ei yksin sen muoto. Tähdet vain jatkoivat kulkua siinä liiketilassa, jonka ne olivat saaneet Jumalan luodessa kerran universumin." Philoponos nimesi alkusysäyksen uudeksi suureeksi nimeltä impetus. Kuhn arvioi löydön merkinneen vallankumousta - ensimmäistä kristittyjen avaamaa paradigmaa. Läpimurtoihin ei ole yltänyt yksin järki vaan se on tarvinnut rinnalleen ilmestyksen ja intuition. 

Jos läpimurto psykologian ja aivosähköisten toimintojen tutkimisen alueella tapahtuu - tai vaikka gravitaation salaisuus kerran aukeaa ja suuri yhtenäisteoria syntyy - Jumala ei joudu ahtaalle. Olemme ranskalaisten ja kiinalaisten kasvatteja jos epäillemme Hänen olemassaoloaan ja toimiaan - "koska 'ihmeitä' ei enää ole - ja kokonaisuus näyttää luovan itse itsensä". Jos kadotamme Sartren huomioiman ajattelumme 'perustan' kaikelle olevaiselle, palaako rationaalisuutemme antiikin malliin - ja mitä tästä seuraa! 

Fyysikko itse on joutunut 1900-luvulla hyväksymään teorioihinsa komponentin nimeltä paradoksi, kuten esim. kvanttifysiikan komplementaarisuus - miksi sulkea totuudesta pois se osa, jota emme ymmärrä, mutta jonka puolesta monet faktat puhuvat! Fysiikan teorioiden kannalta tällainen "rationalismi" olisi merkinnyt - etenkin mainittujen suurten läpimurtojen yhteydessä - kehityksen pysähtymistä. Kun yritämme todistaa, ettei tällä huiman rikkaalla luomuksella olisi ihmisymmärryksenkin kannalta mielekästä Luojaa, emme ajattele, miten psyykemme tai ymmärryksemme kestäisi Hänen kohtaamistaan! Ajattelumme ja olemuksemme olisi täydellisesti toista, jos Hänet ilman paradokseja edes tiedostaisimme. 

Päiviö Latvus 

dipl.ins. Espoo 

latvus@clinet.fi